Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml ид: Heracles
Име (Гр): Ἡρακλῆς
Име (Ен): Heracles
Име (Бг): Херакъл
Вид: Greek
Въведен: authority
форми: Ἡρακλῆς

Свързани документи

Номер : IGBulg_1401bis
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Ягодово
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Χρῆστος Τελεσφόρου προμέτρης δεκανεύσας ε ἀμέμπτως τῷ ἱερωτάτῳ συνεργίῳ...
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза