Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, AT005

Xml ид: AT005
Име (Гр): Γλαύκος Θάλλος
Име (Ен): Glaucus Thallus
Въведен: authority