Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Egypt
Име (Гр): Αἴγυπτος
Име (Ен): Egypt
Име (Бг): Египет
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/981503
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : SIBulg_207
Издател(и): Виталиен Лоран, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ωπη (= Ἰησοῦς) δ Τοῦτον ἐμοὶ Τατιανῷ περίολβον δόμον δώρου χάριν ἐξετέλεσεν ἀγάπην...
Категория на надписа: надгробен надпис - в стих