Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Cardenthes
Име (Гр): Καρδενθης
Име (Ен): Cardenthes
Тип име: Greek
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Καρδενθης Μουκιανοῦ

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения