Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Herais
Име (Гр): Ἡραΐς
Име (Ен): Herais
Име (Бг): Хераида
Тип име: Greek
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρηλία Ἡραΐς
Αὐρήλιος Κενθιαρος Ἡραΐδος

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения