Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Iuvenis
Име (Гр): Ἰουβένης
Име (Ен): Iuvenis
Име (Бг): Ювенис
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Λούκιος Οὐεττένιος Ἰουβένης

Свързани документи

Номер : IGBulg_1510
Място на намиране: Белозем
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Aὐτοκράτορα Καίσαρα Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον Βαλβεῖνον Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ Σεβαστὸν μέγιστον μεγισ...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза