Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Tates
Име (Гр): Τατης
Име (Ен): Tates
Име (Бг): Тат
Тип име: Other
Въведен: authority
форми: Τατης
Свързани имена: Αὐρήλιος Τατης Ῥουφίνου

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения