Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Αρ̣ζηνος

Xml ид: Arzenus
Име (Гр): Αρ̣ζηνος
Име (Ен): Arzenus
Вид: Local
Въведен: authority