Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ὑπὲρ

Дума: ὑπέρ
Форма: ὑπὲρ
Език: grc
Въведен: epidoc xml