Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, πεπτωκότι

Дума: πίπτω
Форма: πεπτωκότι
Език: grc
Въведен: epidoc xml