Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи форма, ὑπατικὸν

Форма: ὑπατικὸν
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_5407_new
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Κοΐντον Σικίνιον Κλᾶρον ἡγεμονεύσαντα τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας...
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза