Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιος Ἰούλιος Οὐῆρος Κόμμοδος

Xml ид: Orfitianus
Име (Гр): Γάιος Ἰούλιος Οὐῆρος Κόμμοδος
Име (Ен): Gaius Julius Commodus Orfitianus
Име (Бг): Гай Юлий Комод Орфициан
От: 154
До: 155
Период: 154-155
Въведен: authority