Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κόϊντος Ἄτριος Κλόνιος

Xml ид: Atrius
Име (Гр): Κόϊντος Ἄτριος Κλόνιος
Име (Ен): Quintus Atrius Clonius
Име (Бг): Квинт Атрий Клоний
От: 210
До: 213
Период: 210 - 213
Въведен: authority