Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Λούκιος Οὐεττίου Ἰουβένως

Xml ид: Iuvenis
Име (Гр): Λούκιος Οὐεττίου Ἰουβένως
Име (Ен): Lucius Vettius Iuvenis
Име (Бг): Луций Ветий Ювен
От: 176
До: 193
Период: 176 - 193
Въведен: authority