Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος

Xml ид: Bassus
Име (Гр): Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος
Име (Ен): Publius Virdius Bassus
Име (Бг): Публий Вирдий Бас
От: 215
До: 235
Период: c. 215 - 235
Въведен: authority