Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Ἰνγένοος Κέλερος

Xml ид: AT145
Име (Гр): Αὐρήλιος Ἰνγένοος Κέλερος
Име (Ен): Aurelius Ingenuus Celer
Въведен: authority