Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μᾶρκος Αὐρήλιος Κόμμοδος Ἀντωνῖνος

Xml ид: Commodus
Име (Гр): Μᾶρκος Αὐρήλιος Κόμμοδος Ἀντωνῖνος
Име (Ен): Marcus Aurelius Commodus Antoninus
Име (Бг): Марк Аврелий Комод
От: 177
До: 192
Период: 177-192
Въведен: authority