Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιος Ἰούλιος Οὐῆρος Μαξιμῖνος

Xml ид: Thrax
Име (Гр): Γάιος Ἰούλιος Οὐῆρος Μαξιμῖνος
Име (Ен): Gaius Iulius Verus Maximinus (Thrax)
Име (Бг): Гай Юлий Вер Максимин
От: 235
До: 238
Период: 235-238
Въведен: authority