Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Κόϊντος Ἐγνατίος Πρόκουλος

Xml ид: EgProculus
Име (Гр): Κόϊντος Ἐγνατίος Πρόκουλος
Име (Ен): Quintus Egnatius Proculus
Име (Бг): Квинт Егнаций Прокъл
От: 207
До: 208
Период: 207 - 208
Въведен: authority