Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Ἡρώδης Πάκκις Σουρατραλις

Xml ид: AT026
Име (Гр): Ἡρώδης Πάκκις Σουρατραλις
Име (Ен): Herodes Pakis Suratralis
Въведен: authority