Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, -δορος Βειθυος

Xml ид: AT212
Име (Гр): -δορος Βειθυος
Име (Ен): -doros son of Beithus
Въведен: authority