Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Τίτου Κλωδίου Σατορνείνου

Xml ид: Saturninus
Име (Гр): Τίτου Κλωδίου Σατορνείνου
Въведен: epidoc xml