Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον Βαλβεῖνον

Xml ид: Balbinus
Име (Гр): Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον Βαλβεῖνον
Въведен: epidoc xml