Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Αὐρήλιος Δημήτριος Ἄπφου

Xml ид: AT013
Име (Гр): Αὐρήλιος Δημήτριος Ἄπφου
Име (Ен): Aurelius Demetrius son of Apphus
Име (Бг): Аврелий Деметрий, син на Апф
Въведен: authority