Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Αὐρήλιος Χρῆστος

Xml ид: AT048
Име (Гр): Αὐρήλιος Χρῆστος
Име (Ен): Aurelius Chrestus
Име (Бг): Аврелий Хрест
Въведен: authority