Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml ид: LuciusVerus
Име (Гр): Λουκίος Αὐρήλιος Οὐῆρος
Име (Ен): Lucius Aurelius Verus
Име (Бг): Луций Аврелий Вер
От: 161
До: 169
Период: 161 - 169
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0902
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῇ τύχῃ. Ὑπὲρ τῆς τῶν αὐτοκρατόρων νίκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза