Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед императори форма, Λουκίος Σεπτιμίος Σεουήρος Περτίναξ

Xml ид: Severus
Име (Гр): Λουκίος Σεπτιμίος Σεουήρος Περτίναξ
Име (Ен): Lucius Septimius Severus Pertinax
Име (Бг): Луций Септимий Север
От: 193
До: 211
Период: 193-211
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1556
Място на намиране: Стара Загора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀντωνεῖνον Σευῆρον Ἀγαθῆι τύχηι. Τὴν ἀνάστασιν κατὰ δόγμα βουλῆς καὶ δήμου Τραιανέων ἐπὶ...
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза