Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед императори форма, Πόπλιος Σεπτιμίος Γέτα

Xml ид: Geta
Име (Гр): Πόπλιος Σεπτιμίος Γέτα
Име (Ен): Publius Septimius Geta
Име (Бг): Луций Септимий Север
От: 189
До: 211
Период: 189-211
Въведен: authority