Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Αἰλίου Οὐάλεντος

Xml ид: AurApoll
Име (Гр): Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Αἰλίου Οὐάλεντος
Име (Ен): Aurelius Apollonides, descendant of Aelius Valens
Име (Бг): Аврелий Аполонид, потомък на Елий Валент
Въведен: authority