Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Μούκιος Οὐῆρος

Xml ид: Mucius
Име (Гр): Μούκιος Οὐῆρος
Име (Ен): Mucius Verus
Име (Бг): Муций Вер
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1455
Място на намиране: Строево
Издател(и): Георги Михаилов
Κατὰ θεῖαν ἀπόφασιν τεθέντες ὑπὸ Κοΐντου Ἀτρίου Κλονίου πρεσβευτοῦ Σεββαστῶν ἀντιστρατήγου διὰ Μουκίου...
Вид паметник: плоча
Материал: сиенит
Категория на надписа: граничен надпис