Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма,

Xml id: Brezovo
Име (Ен): Brezovo
Име (Бг): Брезово
Координати: 42.35, 25.08333
Въведен: authority