Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Θρᾳκῶν ἐπαρχεία

Xml id: Thrace
Име (Гр): Θρᾳκῶν ἐπαρχεία
Име (Ен): province of Thracia
Име (Бг): провинция Тракия
Координати: 42.5, 22.5
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/981552
Въведен: authority