Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма,

Xml id: Novoselo
Име (Ен): Novo selo
Име (Бг): Ново село
Координати: 42.1, 24.48333
Въведен: authority