Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Места на намиране форма,

Xml id: Sinitovo
Име (Ен): Sinitovo
Име (Бг): Синитово
Координати: 42.15, 24.36667
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216732
Въведен: authority