Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Места на намиране форма,

Xml id: Gigen
Име (Ен): Gigen
Име (Бг): Гиген
Координати: 43.711142, 24.465839
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : Tlmn2_0002
Място на намиране: Гиген
Издател(и): Вацлав Добруски, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
Χαῖρε, παροδεῖτα. Αὐρηλία Φιλικί σιμα Νεικαηνὴ συνβιώσασα Βάλσσῳ ζήσασα ἔτη πεντήκοντα, μνήμης χάριν....
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза