Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма,

Xml id: Kirilovo
Име (Ен): Kirilovo
Име (Бг): Кирилово
Въведен: authority