Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма, Σαμοθρᾴκη

Xml id: Samothrace
Име (Гр): Σαμοθρᾴκη
Име (Ен): Samothrace
Име (Бг): Самотраки
Координати: 40.453, 25.582
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/501597
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза