Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σερουιλιανός

Xml id: Servilianus
Име (Гр): Σερουιλιανός
Име (Ен): Servilianus
Тип име: Greek
Въведен: authority