Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δινις

Xml id: Dinis
Име (Гр): Δινις
Име (Ен): Dinis
Тип име: Greek
Въведен: authority