Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀπολλωνίδης

Xml id: Apollonides
Име (Гр): Ἀπολλωνίδης
Име (Ен): Apollonides
Име (Бг): Аполонид
Тип име: Greek
Въведен: authority