Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δημήτριος

Xml id: Demetrius
Име (Гр): Δημήτριος
Име (Ен): Demetrius
Име (Бг): Деметрий
Тип име: Greek
Въведен: authority