Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Εὐστάθιος

Xml id: Eustathius
Име (Гр): Εὐστάθιος
Име (Ен): Eustathius
Име (Бг): Евстатий
Тип име: Greek
Въведен: authority