Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Εὐστόχιος

Xml id: Eustochius
Име (Гр): Εὐστόχιος
Име (Ен): Eustochius
Име (Бг): Евстохий
Тип име: Greek
Въведен: authority