Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ταρσα

Xml id: Tarsas
Име (Гр): Ταρσα
Име (Ен): Tarsas
Тип име: Greek
Въведен: authority