Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀσκληπιάδης

Xml id: Asclepiades
Име (Гр): Ἀσκληπιάδης
Име (Ен): Asclepiades
Име (Бг): Асклепиад
Тип име: Greek
Въведен: authority