Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πρόκλος

Xml id: Proclus
Име (Гр): Πρόκλος
Име (Ен): Proclus
Име (Бг): Прокъл
Тип име: Latin
Въведен: authority