Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τίτος

Xml id: Titus
Име (Гр): Τίτος
Име (Ен): Titus
Име (Бг): Тит
Тип име: Latin
Въведен: authority