Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κορνήλιος

Xml id: Cornelius
Име (Гр): Κορνήλιος
Тип име: Latin
Въведен: authority