Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Καικίλιος

Xml id: Caecilius
Име (Гр): Καικίλιος
Име (Ен): Caecilius
Име (Бг): Цецилий
Тип име: Latin
Въведен: authority