Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀστικός

Xml id: Asticus
Име (Гр): Ἀστικός
Име (Ен): Asticus
Име (Бг): Астик
Тип име: Greek
Въведен: authority