Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μᾶρκος

Xml id: Marcus
Име (Гр): Μᾶρκος
Име (Ен): Marcus
Име (Бг): Марк
Тип име: Latin
Въведен: authority